Breadcrumb

Santen Finland – tietosuojakäytäntö 

Sitoutumisemme tietosuojaan

Tätä sivustoa (www.santen.fi) ylläpitää Santen OY, (”Santen” tai ”Santen Oy”), jotta se voi tarjota sivustomme vierailijoille (”sinä” tai ”sivuston käyttäjät” eri muodoissaan) yleistiedot Santenin toiminnasta alla kuvatulla tavalla. Me Santenilla tunnustamme, miten tärkeää on varmistaa kaikkien niiden henkilöiden henkilötietojen tietosuoja, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa, ja olemme sitoutuneet asiaan täysin. Kyseisiin henkilöihin lukeutuvat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, potilaat, kliinisten tutkimusten osallistujat, suuren yleisön jäsenet, työntekijät, sääntelyviranomaisten edustajat, terveydenhuolto-organisaatioiden edustajat, terveydenhuollon ammattilaiset ja liiketoimintakumppanit. 

Johdanto

Tässä tietosuojakäytännössä (”käytäntö”) esitetään, miten Santen kerää, käsittelee ja suojaa niiden henkilöiden henkilötietoja, joiden kanssa toimimme vuorovaikutuksessa. Tämän käytännön on tarkoitus auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä käyttäessäsi sivustoamme tai toimiessasi vuorovaikutuksessa kanssamme.

Suosittelemme lukemaan tämän käytännön huolellisesti ennen henkilötietojen luovuttamista ja/tai tällä sivustolla julkaistujen sähköisten lomakkeiden täyttämistä. Käymällä sivustollamme tai antamalla meille henkilötietojasi hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, käyttämisen ja luovuttamisen tämän käytännön mukaisesti ja annat suostumuksesi siihen.

Tämän käytännön soveltamisala

Tämä käytäntö on nimenomaisesti tarkoitettu antamaan tietoja sivustomme käyttäjille, Santenin osakkeenomistajille, Santenin kanssa vuorovaikutuksessa toimiville suuren yleisön jäsenille, Santenin tuotteita käyttäville potilaille, Santenin toimeksiannosta tehtävien kliinisten tutkimusten osallistujille sekä henkilöille, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa, kuten tavarantoimittajille, alihankkijoille, konsulteille, sääntelyviranomaisille, henkilöstölle, edustajille, tavarantoimittajien valtuutetuille edustajille ja kumppaneille sekä Santenin toimistoissa vieraileville. 

Käytäntö ja muut tietosuojailmoitukset

Tämän sivuston suunnittelussa pääpainopisteenä on ollut tietojen antaminen Santenin toiminnasta. Sen vuoksi useimmissa tapauksissa käyttäjän henkilötietojen keräämistä ei vaadita.

Tietyissä tilanteissa, kuten uraosiossa, yhteydenoton pääsivulla ja lääketieteellisten tiedustelujen lomakkeessa, kiinnostuneen käyttäjän on täytettävä lähetys-/tiedonkeruulomake. Näissä tapauksissa käyttäjä voi antaa omat tietonsa, ja esillä on tietosuojailmoitus, jossa kuvataan näiden ja muiden lain edellyttämien tietojen käyttö. Suosittelemme lukemaan nämä ilmoitukset ennen henkilötietojesi antamista.

Lisäksi jos rajoitetuissa tapauksissa on tarpeen kerätä henkilötietoja muita tarkoituksia varten, tämä esitetään selvästi lain edellyttämissä tietosuojailmoituksissa avoimuuden ja käyttäjien tietoisuuden mahdollistamiseksi.

Näiden tietosuojailmoitusten on tarkoitus määrittää rajat ja menetelmät kunkin palvelun henkilötietojen käsittelylle, minkä mukaisesti käyttäjä voi vapaasti antaa suostumuksensa (jos tarpeen) ja tietojen kerääminen ja niiden myöhempi käyttö mahdollistetaan.
Löydät yksityiskohtaisia lisätietoja Santenin henkilötietojen käsittelytavoista napsauttamalla seuraavia linkkejä:

Keräämämme henkilötiedot

Voimme kerätä ja käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan seuraavat:

 • Yleistiedot, kuten nimi, posti- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika, sekä muut tiedot, kuten valokuvat ja digitaalikuvat, viestintäasetuksesi, Santenille tekemäsi kyselyt.
 • Ammatilliset tiedot, kuten yrityksesi osoite, yrityksesi sähköpostiosoite, yrityksesi puhelinnumerot, työtehtävä/asema, koulutustiedot, ammatilliset pätevyydet, työkokemus, jäsenyydet, ammattiverkostot, ohjelmat ja toiminnot, joihin olet osallistunut.
 • Tunnistetiedot, kuten rekisteröinti-/tunnistamistiedot (esimerkiksi henkilöllisyystodistuksen numerot) siltä osin kuin niitä vaaditaan palveluiden toimittamiseksi Santenille, mukaan lukien pääsy Santenin tiloihin paikan päällä.
 • Taloudelliset tiedot, kuten pankin nimi, pankkitilit, luottokorttien numerot (kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tarjoamia palveluita varten).
 • Terveystiedot, biometriset/geneettiset tiedot liittyen tunnistettavissa tai ei-tunnistettavissa oleviin henkilöihin ja vain kun tarpeen ja ehdottomasti sallittu sovellettavien lakien nojalla (mukaan lukien Santenin riskinhallinta- ja lääketurvallisuusohjelmien yhteydessä tai Santenin sivustoilla vierailijoiden käytettävyystarkoituksia varten).
 • Digitaaliset tiedot, jotka on luotu sivuston käytöstäsi tai palveluiden toimittamiseksi Santenille, kuten IP-osoite, käyttäjän sisäänkirjautumistunnukset, työntekijän tunnusnumero, selaimesi tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus, käyttäjän yksittäisellä sivulla viettämä aika, sisäisen polun analysointi ja/tai muut käyttäjän käyttöjärjestelmää ja tietokoneympäristöä koskevat parametrit, selaimen laajennustyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta sekä muut evästeiden kautta välitetyt tiedot. Näitä tietoja kerätään ja käytetään vain koostetussa muodossa, jossa henkilöt eivät ole välittömästi tunnistettavissa; niitä voidaan käyttää muun muassa vastuun vahvistamiseksi sivustoa vastaan tehdyissä oletetuissa rikoksissa tai julkisten viranomaisten pyynnöstä.
   

Henkilötietojen hankkimistavat

Useimmissa tapauksissa Santen kerää tiedot suoraan sinulta, mutta joskus hankimme sinua koskevia tietoja julkisista tai kolmannen osapuolen tietolähteistä, mukaan lukien rajoituksetta seuraavasti:

 • Työnantajaltasi, kun meidän on käsiteltävä palveluntarjoajiemme henkilöstön henkilötietoja.
 • Santen voi kerätä terveydenhuollon ammattilaisia koskevia tietoja julkisista tai kolmannen osapuolen tietolähteistä markkinointi- ja tutkimustarkoituksia varten ja ammatillisten tietojen vahvistamiseksi (mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, pääsy julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, kansallisiin rekistereihin tai kolmannen osapuolen tietokantoihin).
 • Terveydenhuollon ammattilaiset tai muut kolmannet osapuolet voivat tarvittaessa antaa potilastietoja Santenille sovellettavien lääketurvallisuus- ja riskinhallintalakien nojalla.
 • Santen voi kerätä tietoja tietokoneeltasi tai muilta laitteilta, joita käytät käydessäsi Santenin sivustolla. Näihin tietoihin sisältyvät esimerkiksi Internet-protokolla (IP), verkkotunnuksen nimi, Internet-palveluntarjoaja (ISP), tiedot pyyntösi päivämäärästä ja kellonajasta sekä muut seurantatekniikoiden tarjoamat tiedot. Katso Evästekäytännöt.
 • Tietoja voidaan jakaa sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti Santen-konsernin sisällä, maailmanlaajuiset tytäryhtiömme mukaan lukien.
  Kun sinua pyydetään antamaan henkilötietoja, voit kieltäytyä. Mutta jos päätät olla antamatta tietoja, jotka ovat välttämättömiä voidaksemme tarjota pyydetyt palvelut, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle kyseisiä palveluita.
   

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Santen käsittelee henkilötietojasi vain sovellettavien lakien sallimia tarkoituksia varten, mukaan lukien tietosuojalaki, ja tässä käytännössä esitetyin ehdoin. Tietojenkäsittelyn tarkoituksiin voi sisältyä seuraavia:

 • Liiketoimintamme hoitaminen sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle:  liiketoimintamme ja palveluidemme hallinnoimiseksi, mukaan lukien sinun/työnantajasi ja meidän välisistä sopimuksista aiheutuvien velvoitteidemme täyttäminen (esim. laskujen käsittely ja laskuttaminen).
 • Suhteidemme/viestintämme hoitaminen yksittäisten henkilöiden kanssa: esimerkiksi hakemuksia, tutkimuksia tai palveluita koskeviin kysymyksiin, kommentteihin tai tiedusteluihin vastaaminen, henkilöiden kutsuminen Santenin tapahtumiin, tulevia palvelutarpeita koskevien ehdotusten tekeminen.
 • Yhteistyö- ja tutkimustarkoituksia varten: esimerkiksi sen mahdollistamiseksi, että Santen voi tehdä tietoisempia ja puolueettomia päätöksiä etsiessään ja palkatessaan terveydenhuollon ammattilaisia ja tärkeitä mielipidejohtajia sekä hoitaessaan yhteistyösuhdetta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Rekrytointi: ammattilaisten tietojen käsitteleminen yksilöiden soveltuvuuden arvioimiseksi Santenilla avautuviin paikkoihin.
 • Markkinatutkimus: henkilöiden tietojen käsitteleminen laillisia markkinatutkimustarkoituksia varten. Keräämme tietoja kyselyiden sekä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyjen haastatteluiden kautta voidaksemme parantaa tuotteitamme ja palveluitamme.
 • Suoramarkkinointi: myynninedistämismateriaalin tarjoaminen sekä markkinointi- ja myynninedistämistoimintaan osallistuminen yksilöiden kanssa sovellettavien lakien mukaisesti.
 • Sivuston toiminnot: sen varmistaminen, että sivustoltamme peräisin oleva sisältö esitetään sinulle tehokkaimmalla mahdollisella tavalla laitteesi kannalta.
 • Lakisääteiset tai sääntelylliset velvoitteet sekä lainvalvontaviranomaisten ohjeet ja tuomioistuinpäätökset: lakisääteisten tai sääntelyllisten velvoitteidemme noudattaminen (raportointi tietojen turvallisuuden ja tuotelaatureklamaatioiden osalta) tai avoimuusvaatimusten täyttäminen terveydenhuollon ammattilaisille antamiemme arvonsiirtojen osalta.  

Santen käsittelee henkilötietoja muitakin tarkoituksia varten, jos se on lainmukaista (kuten arkistointi-, tiede- tai markkinatutkimustarkoituksia varten) tai jos sillä on lakisääteinen velvoite siihen (kuten tietojen raportointi Santenin riskinhallinta- ja lääketurvallisuusvelvoitteiden osalta).

Käsittelyn oikeusperuste

Santenin henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan seuraavista edellytyksistä:

 • Olet antanut suostumuksesi (jolloin kyseisen suostumuksen voi perua milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta).
 • Käsittely on tarpeen sinuun liittyvien sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen yksilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen yleisen edun tai yleisen tehtävän vuoksi.

Käsittely on Santenin oikeutetun edun mukaista, esimerkiksi: Santen käsittelee tietoja tieteellisiä ja tilastotutkimukseen liittyviä tarkoituksia varten, tieteen kehittämiseksi, tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi, tarjotakseen turvatoimia Santenin työntekijöiden, urakoitsijoiden, potilaiden, tietojen ja muun omaisuuden suojaamiseksi sekä rikosten estämiseksi (kuten petokset, talousrikokset ja immateriaali- ja teollisoikeuksien varastaminen, sekä yrityksen tuotannon ja muiden toimintojen koskemattomuuden varmistamiseksi) tai muilla tavoilla, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä liiketoimintamme harjoittamiseksi. 

Erityiset henkilötietoryhmät

Yllä mainitun lisäksi, jos Santen käsittelee erityisiä henkilötietoryhmiä eli yksilöiden terveyttä, etnistä alkuperää, uskontoa ja ammattiliittojäsenyyttä koskevia tietoja, geneettisiä ja biometrisiä tietoja jne., se käsittelee niitä vain sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Santen perustaa kyseisen käsittelyn seuraaviin edellytyksiin:

 • Yksilöt antavat nimenomaisen suostumuksensa.
 • Käsittely on tarpeen työntekoon liittyviä oikeuksia ja velvoitteita varten.
 • Käsittely on tarpeen yksikön elintärkeiden etujen vuoksi.
 • Käsittely on tarpeen terveydenhuollon tai työterveyshuollon antamista varten terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 • Käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten.

Uudelleenohjaus muille sivustoille 

Voit muodostaa tältä sivustolta erityisten linkkien kautta yhteyden muille, kolmansien osapuolten sivustoille. Santen ei tue, mainosta tai suosittele näiden sivustojen sisältöä tai palveluita eikä ota mitään vastuuta henkilötietojen käsittelystä tai mistään niiden kolmansien osapuolen sivustojen toiminnoista tai sisällöstä, joihin sivustoltamme on linkkejä. Kehotamme sinua lukemaan ja ottamaan huomioon jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytännön ja kaikki muut käytännöt. Muista, että tämän käytännön lausunnot koskevat ainoastaan Santenin keräämiä tietoja.

Tietojen käsittelyn paikka ja välitystavat

Santen Oy sijaitsee Suomessa. Santen toimii myös tytäryhtiöiden kautta Japanissa ja muissa maissa eri puolilla maailmaa. Sinua koskevat henkilötiedot voivat olla Santenin Euroopan unionissa (”EU”) / Euroopan talousalueella (”ETA”) sijaitsevien tytäryhtiöiden sekä sovellettavan tietosuojalain sallimassa määrin Santenin EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevien tytäryhtiöiden ja valikoitujen Suomeen, EU:hun/ETA:han tai maailmanlaajuisesti sijoittautuneiden myyjien ja kumppanien saatavilla. 
  
Jos Santen käsittelee henkilötietoja maissa, jotka eivät ehkä tarjoa samaa tietosuojatasoa kuin Suomi, Santen toteuttaa kohtuullisia ja asianmukaisia oikeudellisia, teknisiä ja organisatorisia turvatoimia käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi ja erityisesti henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovuttamiselta. Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa Euroopan komission hyväksymää päätöstä ei ole tehty, Santen toteuttaa asianmukaisia tiedonsiirtomekanismeja (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeet, SCC:t) rajat ylittävissä tiedonsiirroissa Suomesta tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle (rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä), joka sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolisessa kolmannessa maassa. Niillä on tarkoitus turvata kyseiset siirrot ja saavuttaa riittävä tietosuojataso. 

Sopimusjärjestelyt kolmansien osapuolten kanssa ja kansainväliset tiedonsiirrot 

Rekisterinpitäjänä Santen pyrkii saavuttamaan korkean tietosuojan ja yksityisyyden suojan tason niin rekisteröidyilleen kuin kumppaneilleen. Tätä varten Santen on kehittänyt ja käyttää erityistä tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyvää kieltä sopimusjärjestelyissään niiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa, jotka toimivat Santenin edun palvelemiseksi tietojenkäsittelijöinä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojan takaavien sopimusjärjestelyidensä kautta Santen määrittää tietojenkäsittelijöidensä ja niiden mahdollisten alihankkijoina toimivien tietojenkäsittelijöiden suorittamien tietojenkäsittelytoimien laajuuden, aihepiirin, keston ja tarkoituksen sekä käsitellyt henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen liittyvät ryhmät. Lisäksi annetaan tarkempia tietoja palveluntarjoajan velvoitteista sen toimiessa tietojenkäsittelijänä. Näihin sisältyvät sen luottamuksellisuusvelvoitteet, tietoturvaloukkauksen esiintyessä noudatettava menettely, yhteistyö rekisteröidyiltä ja viranomaisilta tulevissa kyselyissä, avustaminen tietosuojan vaikutusarviointien suorittamiseksi, rajat ylittävissä tiedonsiirroissa toteutettavat kansainväliset tiedonsiirtomekanismit, due diligence -menettelyä ja alihankkijoina toimivia tietojenkäsittelijöitä koskevat erityissäännöt, asianmukaisten turvatoimien toteuttaminen ja henkilötietoloukkausten vahingonkorvaussitoumukset.

Palveluntarjoajiemme on oltava avoimia ja ilmoitettava meille etukäteen tytäryhtiöistään ja ulkoisista yhteistyökumppaneistaan (alihankkijoina toimivista tietojenkäsittelijöistä), jotka voivat osallistua käsittelyyn.  Jos palveluntarjoaja ja/tai jokin sen yhteistyökumppaneista sijaitsee Suomen, EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella, pyydämme tarpeen mukaan myös niitä toteuttamaan asianmukaiset tiedonsiirtomekanismit kyseisten kolmansien osapuolten kanssa mahdollisissa eteenpäinsiirroissa; erityisesti EU:n vakiosopimuslausekkeet (SCC:t) sellaisina kuin Euroopan komissio on ne hyväksynyt, jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty ja/tai kyseiset kolmannet osapuolet eivät ole toteuttaneet muita tietosuojaan liittyviä sertifiointeja. Tällä menettelyllä pystytään saavuttamaan ja ylläpitämään korkea tietosuojan ja yksityisyyden suojan taso henkilöille, joiden kanssa toimimme vuorovaikutuksessa Suomessa, EU:ssa ja muualla.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei saa välittää täsmentämättömille vastaanottajille. Santen luovuttaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen vastaanottajille tiedonsaantitarpeen perusteella, jos tämä on kohtuudella sallittu sen oikeutettujen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti ja jos sovellettava laki sitä vaatii. Henkilötietojasi luovutetaan vain sovellettavien lakien mukaisesti, ja asianmukaiset suojatoimet laaditaan sopimuksin henkilötietojesi suojaamiseksi. 

Santenin liiketoiminnan harjoittamiseksi Santen saattaa luovuttaa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, kuten viranomaisille/sääntelyviranomaisille/hallintoelimille (hallintojärjestelmälle, mukaan lukien sosiaaliturva- ja etuusosastot), Santenille palveluita tarjoaville kolmansille osapuolille (mukaan lukien rajoituksetta palveluntarjoajat, tilintarkastuksia tekevät, IT-palveluita tarjoavat, kliinisissä tutkimuksissamme avustavat tai niitä hallinnoivat, konsulttiyritykset / ulkoistuspalveluita tarjoavat yritykset, verkkoisännöintipalvelujen tarjoajat, tapahtumapalvelutoimistot, matkatoimistot, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä muut tuki- ja hallintopalvelujen tarjoajat, jotka toimittavat meille tukipalveluita), liikekumppanit ja yhteistyökumppanit (kuten ulkopuoliset tiedemiehet, diagnostiikkalaboratoriot), jotka tarkistavat ja auttavat Santenia terveydenhuollon vaatimustenmukaisuuteen liittyvissä toimissa. Lisäksi henkilötietoja saatetaan luovuttaa, jos kolmas osapuoli hankkii Santenin tai olennaisen osan omaisuuseristämme, missä tapauksessa hallussamme olevat yksilöitä koskevat henkilötiedot sisällytetään mukaan siirrettyinä omaisuuserinä, tai jos Santen on velvollinen luovuttamaan tai jakamaan yksilöiden tietoja lakisääteisen tai sääntelyllisen velvoitteen tai pyynnön noudattamiseksi.

Yksityiskohtaisia tietoja tietojenkäsittelijöiden nimistä voi pyytää lähettämällä sähköpostia Santenin EMEA-alueen tietosuojatoimistoon osoitteeseen privacy-emea@santen.com.

Turvallisuus ja tietojen säilyttäminen

Toteutamme kaikki kohtuudella tarpeellisiksi katsotut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja käsitellään turvallisesti ja tämän käytännön, sovellettavien tietosuojalakien ja -asetusten sekä kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Kaikkia meille toimittamiasi tietoja säilytetään turvallisilla palvelimilla, ja niihin pääsyssä ja käytössä noudatetaan turvallisuuskäytäntöjämme ja -standardejamme. Santen on toteuttanut kohtuulliset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset valvonta- ja suojatoimet, joilla henkilötietosi suojataan luvattomalta pääsyltä, luovuttamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Kyseisiin menettelyihin voi kuulua näihin rajoittumatta seuraavat: palomuurit, pääsynvalvontatoimet, tietojen salaus niitä säilytettäessä, tehtävien pitäminen erillään ja vastaavat suojausprotokollat. Henkilötietoihisi pääsy on rajattu vain rajoitetulle määrälle Santenin työntekijöitä, joiden tehtävät kohtuudella katsoen edellyttävät kyseisiä tietoja, ja kolmansille osapuolille, joiden kanssa Santen on solminut sopimuksia liiketoimien suorittamiseksi sen puolesta. Työntekijöillemme on annettu koulutus tietosuojan tärkeydestä ja henkilötietojen asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä ja hallinnasta.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on ehdottomasti tarpeen tietojen keräystarkoitusten saavuttamiseksi ja muiden sallittujen siihen liittyvien tarkoitusten vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää pidempään, jos sovellettavat lait tai asetukset edellyttävät tai sallivat Santenin tekevän niin. Kun tietojasi ei enää tarvita, ne joko anonymisoidaan peruuttamattomasti (ja anonymisoidut tiedot voidaan säilyttää) tai tuhotaan turvallisesti.

Automaattinen päätöksenteko 

Santen ei tee yksilöstä sivustonsa kautta tai yleisesti päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, profilointi mukaan lukien, ellemme toisin sinulle ilmoita.

Markkinointia koskevat valinnat

Jos aiomme käyttää tietojasi markkinointitarkoituksiin tai jos aiomme luovuttaa tietosi mille tahansa kolmannelle osapuolelle kyseisiä tarkoituksia varten, ilmoitamme asiasta sinulle ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi. Jos tuotteitamme ja/tai palveluitamme mainostetaan suoramarkkinoinnilla sähköisen viestinnän kautta (esim. sähköpostitse), toteutamme kaikki tarpeelliset toimenpiteet sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa voidaksemme tarjota sinulle menetelmän, jolla voit nimenomaisesti suostua mainosmateriaalin vastaanottamiseen jatkossa tai kieltäytyä siitä. Joka tapauksessa sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä tieteellisten tietojen ja uutiskirjeiden lähettämiseen ja/tai peruuttaa suostumuksesi. Voit myös käyttää oikeuksia milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alla esitetyllä tavalla.

Oikeutesi tietosuojaan

Sovellettavien lakien nojalla ja mahdollisten lakisääteisten rajoitusten mukaisesti sinulla voi olla oikeus pyytää meiltä seuraavaa:

 • Antamaan sinulle lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä.
 • Antamaan sinulle pääsy henkilötietoihisi, joita hallussamme on.
 • Päivittämään hallussamme olevat henkilötiedot, jos niiden osoitetaan olevan epätarkkoja, virheellisiä tai epätäydellisiä.
 • Poistamaan henkilötiedot, joiden käyttämiseen meillä ei enää ole lainmukaista perustetta.
 • Antamaan sinulle tai kolmannelle osapuolelle kopion tiedoistasi digitaalisessa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen).
 • Lopettamaan tietyn käsittelyn, kun peruutat suostumuksesi.
 • Vastustamaan käsittelyä tietojenkäsittelyä koskevien oikeutettujen etujen tai julkisen edun perusteella, elleivät syymme kyseiseen käsittelyyn ole merkittävämmät kuin tietosuojaoikeuksillesi aiheutuva vahinko.
 • Rajoittamaan tietojesi käsittelyn tiettyjä piirteitä.

Kaikki tietosuojaan liittyvät pyynnöt tulee osoittaa Santenin EMEA-alueen tietosuojatoimistolle osoitteeseen privacy-emea@santen.com.

Jos emme käsittele pyyntöäsi ajoissa tai jos et ole tyytyväinen vastaukseemme näiden oikeuksien käyttämisestä, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Lisätietoja ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat saatavilla  täältä.  

Käytännön päivittäminen

Santen pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä ajoittain niin, että se vastaa tekniikan kehittymistä, oikeudellisia ja sääntelyllisiä muutoksia sekä Santenin liiketoimintakäytäntöjä, sovellettavien lakien mukaisesti. Jos Santen muuttaa tietosuojakäytäntöjään, nämä muutokset näkyvät tämän käytännön päivitetyssä versiossa. Korjaukset julkaistaan tämän käytännön alaosassa mainittuna päivityksen voimaantulopäivänä. Sen vuoksi kehotamme sinua käymään tällä sivulla ajoittain, jotta pysyt ajan tasalla siitä, miten käytämme henkilötietojasi. 

Yhteystiedot

Jos sinulla on tähän käytäntöön liittyviä kysymyksiä tai haluat saada lisätietoja Santenin tietosuojakäytännöistä, ota yhteyttä Santenin EMEA-alueen tietosuojatoimistoon sähköpostitse osoitteeseen privacy-emea@santen.com.  

Päivitetty viimeksi 15. heinäkuuta 2020.