Breadcrumb

  1. Läpinäkyvyys
Magnifying glass

Läpinäkyvyys

Santen Oy julkaisee liitteenä olevat raportit yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen kanssa vuosina 2021 - 2023.

Yhteistyö on monipuolista: järjestämme lääkäreille koulutuksia ja tuemme niihin osallistumista, käytämme lääkäreitä asiantuntijoina sekä kehitämme uusia lääkkeitä yhdessä heidän kanssaan. Yhteistyö edistää lääketieteellisten innovaatioiden syntyä, ja tuo tuoreimman tiedon silmän sairauksien lääkehoidosta potilastyöhön. Suurin osa yhteistyöstä on juuri koulutusyhteistyötä.

Santen Oy julkistaa taloudelliset tiedot tästä yhteistyöstä yhdessä Lääketeollisuus ry:n muiden jäsenten kanssa. Potilaiden on voitava luottaa siihen, että lääkärin heille määräämä lääkehoito perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen. Julkistamalla tiedot yhteistyöstä haluamme varmistaa, että toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.

Tiedot julkistetaan pääsääntöisesti yksilötasolla eli palkkion tai muun etuuden saaneen nimellä. Santen on kysynyt yhteistyökumppaneiltaan luvan nimen julkistukseen.

Raportin lukujen taustojen ymmärtämiseksi olemme koostaneet yhteen pakettiin yhteistyön avaintiedot ja ohjeet raportin lukemiseen.

Santenin läpinäkyvyysraportit

Lisätietoja:

Lasse Kovalainen, toimitusjohtaja, puh. 040 861 2024, lasse.kovalainen@santen.com

Carita Ilander, Country Manager, puh. 040 861 2023, carita.ilander@santen.com